Privacy Policy - Burotronic

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING  

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)  

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt  

Burotronic kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Burotronic of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Burotronic verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Burotronic kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw emailadres.  

 

Waarom Burotronic uw gegevens nodig heeft  

Burotronic verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten. 

 

Hoe lang Burotronic gegevens bewaart 

Burotronic bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan de wettelijke bewaarplicht Uw emailadres blijft in ons nieuwsbriefadressenbestand totdat u aangeeft uw emailadres te willen verwijderen. De gegevens van google analytics en onze online contactformulieren worden 26 maanden bewaard. Na deze 26 maanden worden deze automatisch verwijderd. 

 

Delen met anderen  

Burotronic verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@burotronic.nl. Burotronic zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Verwijdering mag alleen als de gegevens niet meer aan de wettelijke bewaarplicht voldoen. 

 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Burotronic bovengenoemde niet naleeft.  

 

Beveiligen  

Burotronic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@burotronic.nl. 

 

Burotronic is als volgt te bereiken 

Adres: Wijngaardsweg 22, 6412PJ Heerlen 

Inschrijvingsnummer KvK: 14039903 

Telefoon: 045-5231484

Mailadres: info@burotronic.nl